Raport bieżący nr 40/2019

Powołanie Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 40/2019)

18.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku powołało Członków Rady Nadzorczej, na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 18 czerwca 2019 roku, w osobach:


–     Pana Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

–     Pana Wiesława Olesia – Członka Rady Nadzorczej;

–     Pana Waldemara Jurkiewicza – Członka Rady Nadzorczej;

–     Pani Zofii Dzik – Członka Rady Nadzorczej;

–     Pana Filipa Gorczycy – Członka Rady Nadzorczej.


Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazano w załączeniu.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Żaden z nich nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej osobowej i nie pełni funkcji w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej, oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Żaden nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29