Raport bieżący nr 25/2019

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za pierwszy kwartał 2019 roku

(Raport bieżący nr 25/2019)

27.04.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za pierwszy kwartał 2019 roku oraz wartości porównawcze za pierwszy kwartał roku 2018.

Zastrzeżenie: Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za 1Q 2019 roku jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 15 maja 2019 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29