Raport bieżący nr 10/2019

Rezygnacja Pana Dariusza Miłka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i planowane przejście do Rady Nadzorczej

(Raport bieżący nr 10/2019)

28.02.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 roku Pan Dariusz Miłek złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu i z członkostwa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem na moment otwarcia obrad takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się do dnia 30.06.2019 r. (włącznie), w którego porządku obrad będzie podjęcie uchwały dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powodem rezygnacji jest intencja prowadzenia spraw Spółki z poziomu Rady Nadzorczej, w związku z tym Pan Dariusz Miłek zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oczekiwaniem Prezesa Dariusza Miłka, jego planowane przejście do Rady Nadzorczej i zwolnienie z części bieżących obowiązków, będzie miało pozytywny wpływ na jego zaangażowanie w kluczowe sprawy Spółki. Obejmując funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Dariusz Miłek będzie miał możliwość spojrzenia z wyższej perspektywy na sprawy Spółki i zwiększyć koncentrację na obszarach, które mają największy potencjał wpływu na wzrost wartości firmy, takie jak rozwój produktu i dalsza ekspansja.

Wprowadzone zmiany pozwolą również powierzyć większą odpowiedzialność operacyjną Zarządowi i kadrze menadżerskiej.

Jednocześnie Spółka informuje, że Prezes Zarządu Pan Dariusz Miłek, zgłosił kandydaturę Pana Marcina Czyczerskiego (aktualnie Wiceprezesa ds. finansowych) na Prezesa Zarządu. Wyżej wymieniona kandydatura uzyskała w dyskusji aprobatę Rady Nadzorczej i będzie formalnie głosowana w dniu 08.03.2019 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29