Raport bieżący nr 39/2019

Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku

(Raport bieżący nr 39/2019)

18.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Działając zgodnie z § 19 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 18 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd CCC S.A. informuje, że:
- zgodnie z § 19 pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
- zgodnie z § 19 pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- zgodnie z § 19 pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29