Raport bieżący nr 59/2019

Informacja dotycząca decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Raport bieżący nr 59/2019)

10.12.2019 /Emitent/

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2019 roku pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta – CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Spółka”) odebrał ostateczną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu („Organ II Instancji”) z dnia 9 grudnia 2019 roku. Urząd w następstwie odwołania złożonego przez Spółkę, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu („Organ I Instancji”) z dnia 23 sierpnia 2019 r., zgodnie z którą Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy sprzedaży z dnia 1 października 2014 r. zawartej pomiędzy CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. a CCC.eu Sp. z o.o.

Na zobowiązania z tytułu podatku Emitent w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC za pierwsze półrocze 2019 r. utworzył rezerwę, o czym informował w raporcie bieżącym nr 49/2019 z dnia 1 września 2019 r.

Spółka CCC.eu Sp. z o.o. po konsultacji z doradcami podatkowymi nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji Organu II Instancji. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe wnosząc skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do stosowania podatku od czynności cywilnoprawnych w analogicznych stanach faktycznych.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych          - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29