Raport bieżący nr 12/2019

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A.

(Raport bieżący nr 12/2019)

28.02.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz.U. 2019.757), Zarząd CCC S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 roku oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://firma.ccc.eu/pl/21,walne-zgromadzenie.html.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29