Raport bieżący nr 50/2019

Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 26 września 2019 roku

(Raport bieżący nr 50/2019)

26.09.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Działając zgodnie z § 19 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 26 września 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29