Raport bieżący nr 35/2019

Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 35/2019)

12.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury pani Zofii Dzik na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Otrzymane od akcjonariusza życiorys zawodowy kandydata oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Emitent informuje, że Pani Zofia Dzik złożyła oświadczenie, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29