Raport bieżący nr 36/2019

Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 36/2019)

13.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Mariusza Gnycha, o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatur:

- Pana Dariusza Miłka,

- Pana Wiesława Olesia,

- Pana Waldemara Jurkiewicza, na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Otrzymane od akcjonariusza życiorysy zawodowe kandydatów oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29